O projektu

Krapinski neandertalac danas je prepoznatljiv hrvatski brand, nezaobilazni dio kulturno-turističke ponude Krapinsko-zagorske županije. Njegov turistički potencijal upravo je enorman, te je njegova iskoristivost moguća u svim segmentima razvoja jedne regije, od znanstveno – istraživačkog do gastronomskog i avanturističkog turizma.

Stoga je Općina Jesenje pokrenula inicijativu za revitaliziranje lovnih staza krapinskih neandertalaca kao jedinstvenim turističkim projektom za sve posjetitelje zaintrigirane temom tih pretpovijesnih lovaca, te će u suradnji s Muzejom krapinskih neandertalaca i Ministarstvom turizma RH ovoj priči udahnuti novi sadržaj.

Na interpretativnoj poučnoj stazi koja će biti oživljena pomoću Vaših pametnih telefona i tablet računala doživjeti ćete svakodnevicu neandertalaca. Prva kružna staza u dužini od 5 km u naselju Donje Jesenje postati će integralni dio ponude Muzeja, neizbježno mjesto za uzbudljiv posjet, rekreaciju i novi doživljaj pretpovijesti.